top
kapky

Činnost skupiny v roce 2015 a plán na rok 2016

V roce 2015 členové skupiny Městské čistírny odpadních vod, aktivně spolupracovali na přípravě několika seminářů a konferencí např. Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod v Moravské Třebové (jednalo se o 20. ročník tohoto semináře), konference VODA 2015 v Poděbradech, Nové trendy v čistírenství a vodárenství 2015 v Soběslavi, ale především na přípravě odborné akce mezinárodního významu – 12th IWA Specialized Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, která proběhla 6. – 9. září 2015 v Praze.

Současně se členové skupiny v roce 2015 podíleli na přípravě legislativních návrhů novely vodního zákona a přípravě nařízení vlády č. 401/2015 Sb., které je v platnosti od 1.1.2016. A dále připravovali odborný posudek pro firmu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí, který se týkal volby návrhu řešení na rekonstrukci ČOV.

Členové skupiny se aktivně účastnili odborných seminářů a konferencí se svými odbornými příspěvky, namátkově lze jmenovat seminář v Moravské Třebové, VODA 2015, Nové trendy v čistírenství a vodárenství v Soběslavi a další, publikovali v odborných časopisech.

V roce 2016 budou členové skupiny tradičními spoluorganizátory semináře "Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod" v Moravské Třebové, budou se podílet na přípravě konference Odpadové vody 2016.

Jako určitou zajímavost můžeme připomenout, že v roce 2015 proběhlo po několikaletých peripetiích poklepání na základní kámen nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních v Praze a hned záhy poté oslavíme 110 let od dokončení staré čistírny odpadních vod v Praze Bubenči (začátek výstavby 1901 – ukončení stavby 1906).

Seminář „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“

Ve dnech 5. - 6. 4. 2016 se uskutečnil XXI. ročník semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. Program semináře byla součástí pozvánky. Pozvánku naleznete zde.
© 2010 CzWA | Všechna práva vyhrazena. | Created by www.POCITACESNADNO.cz | Dne 1.3.2017 v 18:53 jste se stal návštěvníkem 15191.