top
kapky

Činnost skupiny v roce 2016 a plán na rok 2017

V roce 2016 členové skupiny Městské čistírny odpadních vod, aktivně spolupracovali na přípravě několika konferencí, např. Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod v Moravské Třebové, Odpadové vody 2016 v Tatrách, Nové trendy v čistírenství 2016 v Soběslavi, a semináře Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou, který proběhl 6. prosince 2016. Současně se členové skupiny v roce 2016 podíleli na přípravě legislativních návrhů novely vodního zákona a dále zpracovali odborný posudek pro obec Ouběnice (Středočeský kraj), který se týkal odvádění a čištění odpadních vod v obci. Členové skupiny se svými příspěvky ve formě přednášek a posterových sdělení aktivně účastnili odborných seminářů a konferencí pořádaných samotnou odbornou skupinou, společně s jinými odbornými skupinami nebo organizacemi a společnostmi, se kterými skupina dlouhodobě úzce spolupracuje. Důležitou součástí aktivit členů OS jsou i publikace v odborných časopisech.

Jako určitou zajímavost můžeme připomenout, že v roce 2016 proběhly oslavy 110 let od dokončení staré čistírny odpadních vod v Praze Bubenči (začátek výstavby 1901 – ukončení stavby 1906). Při této příležitosti se v sobotu 10. září 2016 v budově historické čistírny v Bubenči uskutečnil křest nové knihy „Stará čistírna odpadních vod“. Kniha je dílem několika odborníků z oblasti stokování, čištění odpadních vod, dějin architektury a dějin strojů. Dílo bylo pokřtěno nikoli šampaňským, ale podle starého stavařského zvyku posypáním cementem. Vlastní akt provedla RNDr. Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí.

V roce 2017 budou členové skupiny organizátory semináře „Praktické poznatky z optimalizací provozů komunálních ČOV“, který se uskuteční 8. března 2017, a dále budou tradičními spoluorganizátory semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové a konference VODA 2017 v Poděbradech.

Česká republika patří k zemím, které prozatím žijí ve vodním blahobytu

Dne 20.9.2017 proběhl rozhovor redaktorky Terezy Šťastné s prof. Wannerem na téma recyklace vyčištěných odpadních vod. Přepis rozhovoru naleznete zde.

Seminář „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“

Ve dnech 4. - 5. 4. 2017 se uskutečnil XXII. ročník semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. Program naleznete zde, zprávu ze semináře naleznete zde.
© 2010 CzWA | Všechna práva vyhrazena. | Created by www.POCITACESNADNO.cz | Dne 16.1.2018 v 14:18 jste se stal návštěvníkem 19332.