top
kapky

Profil odborné skupiny Čištění a recyklace městských odpadních vod

OS MČOV (Odborná skupina Městské čistírny odpadních vod) byla založena na podzim roku 2004 tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Od svého vzniku se aktivně podílí na odborné práci v rámci Asociace a postupně navyšuje počet členů a rozšiřuje svoji činnost. Nyní skupina funguje pod hlavičkou CzWA ČR (Asociace pro vodu ČR), na kterou se AČE ČR v roce 2009 transformovala.
Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol. Díky tomu je skupina schopna poskytnout široké spektrum služeb.

Mezi hlavní cíle a pracovní náplň skupiny patří:

- získávání nejnovějších poznatků a jejich výměna v rámci odborné veřejnosti
- poskytování konzultační činnosti při rekonstrukcích a výstavbě nových ČOV
- poskytování konzultační činnosti při optimalizaci provozu stávajících ČOV
- vzdělávání odborné veřejnosti působící v oblasti čištění odpadních vod
- spolupráce se státní správou, účast na normotvorné činnosti
- spolupráce se zahraničními kolegy v obdobných organizacích (EWA, IWA)

Protože problematika čištění městských odpadních vod někdy zasahuje i do jiných oblastí hospodaření s vodou, je samozřejmostí spolupráce s odborníky ostatních stálých skupin CzWA.

Protože se jedná o otevřenou skupinu, může se na její činnosti podílet i odborník, který není členem CzWA. Podmínkou je, aby v plné míře ctil Etický kodex CzWA. V případě zájmu o členství ve skupině prosím klikněte sem.

© 2010 CzWA | Všechna práva vyhrazena. | Created by www.POCITACESNADNO.cz | Dne 20.3.2019 v 22:23 jste se stal návštěvníkem 23710.